Adres URL – podstawowe informacje i definicja


Adres URL – podstawowe informacje i definicja

Czym jest Adres URL?

Adres URL (Uniform Resource Locator) to unikalny identyfikator używany w internecie do odsyłania do różnych zasobów. Jest swoistym adresem, który wskazuje na konkretną stronę internetową, dokument, obraz, film czy plik do pobrania. Adres URL składa się z kilku elementów, które określają lokalizację zasobu w sieci.

Budowa Adresu URL

Adres URL składa się z kilku części, które są zazwyczaj oddzielone dwukropkiem lub początkowym podwójnym ukośnikiem. Pierwszą częścią jest protokół, np. HTTP lub HTTPS, który określa sposób komunikacji ze stroną internetową. Następnie po dwukropku w adresie URL znajduje się domena, czyli adres strony internetowej (np. www.example.com). Po domenie może znajdować się ścieżka, która wskazuje na konkretny folder lub plik na stronie (np. /folder/strona.html).

Dodatkowo, adres URL może zawierać również dodatkowe parametry, takie jak zapytania GET, które mogą przekazywać informacje do serwera. Na przykład, w adresie URL może znajdować się zapytanie informujące serwer o tym, jakiego rodzaju treść ma zostać wyświetlona na stronie.

Przykład Adresu URL

Poniżej przedstawiam przykładowe adresy URL w celu lepszego zrozumienia ich budowy:

1. http://www.example.com – Adres URL wskazujący na stronę główną witryny o nazwie example.com i korzystający z protokołu HTTP.
2. https://www.example.com/folder/strona.html – Adres URL wskazujący na konkretną stronę na witrynie example.com, korzystający z bezpiecznego protokołu HTTPS i wskazujący na plik strona.html znajdujący się w folderze o nazwie „folder”.
3. http://www.example.com/produkty?kategoria=obuwie&kolor=czarny – Adres URL z zapytaniem GET, przekazujący informacje do serwera o wyświetleniu strony z produktami, które należą do kategorii „obuwie” i mają kolor „czarny”.

Adres URL jest niezbędnym elementem w korzystaniu z internetu. Dzięki niemu możemy łatwo odnaleźć i przeglądać różne strony, pliki, obrazy czy multimedia. Zrozumienie budowy adresu URL pozwala na bardziej efektywne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi