Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji Artykuły i kursy

Wielicka 42/104 30-552 Kraków

Opis

Dla kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, KIRE proponuje szkolenia dla rad pedagogicznych, które są skoncentrowane na budowaniu efektywnych zespołów nauczycielskich i wdrażaniu innowacyjnych strategii edukacyjnych. Programy te skupiają się na liderstwie, komunikacji i zarządzaniu zmianą, dostarczając kierownictwu szkół narzędzi niezbędnych do prowadzenia placówki w dynamicznie zmieniającym się środowisku edukacyjnym.

Oferowane produkty/usługi:
– Studia podyplomowe
– Kursy
– Szkolenia
– Terapeuta środowiskowy
– TELC certyfikaty językowe

Lokalizacja